Суспільна та громадянська безбар’єрність

Потрібно забезпечити рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумову для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності.