Безбар’єрність: нормативна база, документи

Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80